พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุและอาคารประชาร่วมใจ

612 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุและอาคารประชาร่วมใจ

9 กรกฎาคม 2566 “ งานพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในโอกาสมอบพระบัญชาตั้งพระเทพประสิทธิมนต์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศรีสุดาราม วรวิหาร ครบ 36 ปี และวางศิลาฤกษ์อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุและอาคารประชาร่วมใจ ” ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ท่านผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และประชาชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) วัดไตรมิตรวิทยาราม ในโอกาสมอบพระบัญชาตั้งพระเทพประสิทธิมนต์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดศรีสุดาราม วรวิหาร ครบ 36 ปี พิธีวางศิลาฤกษ์ ✨1. อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุ ✨2. อาคารประชาร่วมใจ ✨และพิธีเททองรูปหล่อคุณพ่อเติม - คุณแม่จ่าง พรมจีน ในวันนี้ ด้วย พระเทพประสิทธิมนต์ ได้ปรารภถึงอุปการคุณของพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่เสนอแต่งตั้งพระเทพประสิทธิมนต์ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม และเมตตามอบพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2530 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566 ครบ 36 ปี จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณท่านในวันนี้ นอกจากนี้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สร้างบนที่ดินของคุณพ่อเติม คุณแม่จ่าง พรมจีน พร้อมบุตรธิดา มีศรัทธาในพระเทพประสิทธิมนต์ บริจาคที่ดิน จำนวน 7 ไร่ เพื่อประโยชน์ ด้านสาธารณสุข โดยพระเทพประสิทธิมนต์เป็นประธานหาทุนในการก่อสร้าง ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี 6 เดือน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงเปิดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 24 ปี เพื่อรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณ คุณพ่อเติม - คุณแม่จ่าง พรมจีน จึงได้ประกอบพิธีเททองรูปหล่อ ณ โอกาสนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 17 อาคารรวงผึ้ง อาคารภูมิพิพัฒน์ ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเมตตาธรรม ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ศูนย์โรคหัวใจและไต อุปถัมภ์การก่อสร้างโดย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด และอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการด้านการแพทย์ การพยาบาล และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 441 เตียง ในปีงบประมาณ 2565 มีสถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก จำนวน 417,981 (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด) ราย และผู้ป่วยใน จำนวน 14,735 (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบห้า) ราย และเพื่อการพัฒนาขยายการบริการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 600 เตียง ณ โอกาสวันนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์

 1. อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง 4 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร พื้นที่ใช้สอยจำนวน 2,700 ตารางเมตร อุปถัมภ์การก่อสร้างโดยพันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหารบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

2. อาคารประชาร่วมใจ มีความสูง 4 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร พื้นที่ใช้สอยจำนวน 2,700 ตารางเมตร มีพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง และน้อมกราบอาราธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 1. อาคารท่อน้ำไทยเพื่อผู้สูงอายุ 2. อาคารประชาร่วมใจ และเททองรูปหล่อคุณพ่อเติม- คุณแม่จ่าง พรมจีน ผู้มีอุปการะคุณ เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลสืบไป ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้