นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์


เรื่อง    นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ

          โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

         โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

        1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องมีหมายเลขครุภัณฑ์และถือเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

        2. การพิจารณาติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่จะจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาของกรุงเทพมหานคร และจัดการให้กับหน่วยงานด้านบริการผู้ป่วยก่อนเป็นอันดับแรก

        3. ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ควบคุมการเข้า-ออก เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแล

        4. การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือ Software ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงพยาบาล ต้องมีการประสานกับฝ่ายวิชาการและแผนงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

        5. รหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทุกอย่าง เป็นของส่วนตัว หากอนุญาตให้ผู้อื่นนำรหัสผ่านไปใช้ต้องยอมรับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเสมือนทำธุรกรรมด้วยตนเอง

        6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของโรงพยาบาลที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

        7. เมื่อมีการยุบสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสมาร์ทโฟน เครื่องแท็ปเล็ต ต้องทำลายข้อมูลในหน่วยความจำก่อนทุกครั้ง

        8. การรับบริจาคครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมจากฝ่ายวิชาการและแผนงานก่อนทุกครั้ง

        9. การขอใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน ผ่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พิจารณาอนุญาต

        10. ผู้ใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลทุกคนต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด โดยจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบไม่ได้


                                                                      
                                                              (นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี)

                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้