Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2

663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2

7 มิถุนายน 2566
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นการขยายผลบริการด้านสาธารณสุข เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการให้ตรงกับประเด็นปัญหา การแบ่ง กรุงเทพมหานคร เป็น Zoning จักส่งผลให้การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถึงระดับ เส้นเลือดฝอย และสนองความต้องการของภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มโรคคนเมือง โรคทางเดินหายใจ รวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การดูแลต่อเนื่อง โดยใช้พลัง ของเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างสังกัด สามารถทำได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น ก่อให้เกิดการรับฟังปัญหาจากภาคประชาชน และพัฒนาระบบริการ แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมา ยังพบประเด็นปัญหาด้านความเข้าใจ มุมมองที่แตกต่างของบุคลากรทาง การแพทย์การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค ประชาชน รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ ระบบบริการของประชาชน การขาดช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการด้านการขยาย Health Zoning ดังกล่าวจะสำเร็จ ได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันและพัฒนาระบบบริการอย่างมีมาตรฐานร่วมกัน ได้แก่ บทบาทของโรงพยาบาลแม่ข่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการ และเกิดการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ
โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม
งาน Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้