หอผู้ป่วยประคับประคอง และหอผู้ป่วยระยะท้ายวิกฤต

 รูปแบบ การให้บริการ

  รับดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เจ็บป่วยด้วยอาการฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เน้นการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิดที่ดี ภายใต้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพถามมารดฐานวิชาชีพโดยบุคลากรที่มีความสามารถ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาดรฐานวางแผนการดูแลระยะยาวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของรพ.ราชพิพัฒน์โดยวางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วยและญาดิ เพื่อความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยและ:มีระบบทีมถิดดามเยี่ยมปรเมินอาการถ่อที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไบพักฟื้นต่อที่บ้านได้


 เกณฑ์ ระยะท้ายและระยะท้ายวิกฤต
1. โรคมเร็งที่ไม่ตอบสนองถ่อการรักษา หรือไม่สามารถรักษาได้
2. โรคทางระบบประสาก สมองเสื่อม หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3. โรคไดเสื่อมที่เริ่มเข้าสู่กาวคุกคามต่อชีวิด โดยการรักษาเป็นไปเพื่อประคับประคอง
4. โรคทางปอดและหัวใจ หรือหลอดเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้
5. การบาด จ็บจากอุบัติเหตุในหลายระบบสำคัญของร่างกาย

 

หอผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (hemetiace Canre)

 รูปแบบ การให้บริการ

1. ให้บริการในหอผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีระบบการฟื้นฟูโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด
3. มีบริการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน
4. ดูแลแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงครอบคลุมด้านจิตใจโดยนักจิตวิทยา
5. ประชุมทีมเพื่อวางแผนร่วมกับครอบครัวในการดูแล
6. การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้าน

 เกณฑ์ ผู้ป่วยระยะกลาง

1. ผู้สูงอายุ (> 60 ปี) ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติกายหลังการเจ็บป่วย
2. โรคเส้นเลือดสมองดีบ / แตก (ไม่จำกัดอายุ) ที่มีอาการและสัญญาณชีพคงที่ ไม่มีภาวะแทรกช้อน
3. กาวะการบาดเจ็บของสมอง (Traumatic brain injury)
4. โรคไยสันหลังบาดเจ็บ (Spinal cord injury)
5. ระดับความรู้สึกตัวเป็นปกติ สามารถร่วมมือตามคำแนะนำพ้นจากภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันและมีอาการคงที่อย่างน้อย 48 ชม.

 
เอกสาร ที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการ
2. ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้รับบริการและญาติ
เบอร์โทรศัพท์: 096-103-2344, 061-726-5320, 061-726-4067
ตรวจคัดกรองภาวะผู้สูงอายุ ค่าบริการฟรี !!
หอผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
หอผู้ป่วยประคับประคอง และหอผู้ป่วยระยะท้ายวิกฤต
สาระน่ารู้
ช่องทางติดต่อ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้