Ticha

Ticha

Guest

  แอพ หมอ กทม. สามารถตรวจสอบคิวตรวจ ได้อย่างไรคะ (59 views)

20 Mar 2023 09:34

หากจะตรวจสถานะคิวตรวจ จะต้องทำยังไงบ้าง

Ticha

Ticha

Guest

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Admin

20 Mar 2023 13:16 #1

เมื่อมีตรวจรักษาในวันนั้น ขณะที่รอแพทย์ตรวจ สามารถ กดปุ่มนี้ เพื่อดูจำนวนคิวที่รออยู่ได้เลยครับ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Please fill in your result.
Powered by MakeWebEasy.com