12 ก.ย. 65 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเวชศาสตร์เขตเมือง

379 Views  | 

12 ก.ย. 65 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเวชศาสตร์เขตเมือง


Powered by MakeWebEasy.com