บ่อเกิดปัญญาสร้างโรงเรียน บ่อเกิดแห่งบุญสร้างโรงพยาบาล

877 Views  | 

บ่อเกิดปัญญาสร้างโรงเรียน บ่อเกิดแห่งบุญสร้างโรงพยาบาล

บ่อเกิดปัญญาสร้างโรงเรียน บ่อเกิดแห่งบุญสร้างโรงพยาบาล

16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.35 น. พิธีตอกเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ และอาคารศูนย์โรคหัวใจและและไต

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ ดร.ทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร บุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีตอกเสาเข็มเป็นปฐมฤกษ์ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และอาคารศูนย์โรคหัวใจและไต ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมศักยภาพทางด้านวิชาชีพ และการให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า งานด้านพยาธิวิทยา และงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐานสากลอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

 

Powered by MakeWebEasy.com