แพทย์

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสชั่ม

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านเท้าและข้อเท้า

อายุรแพทย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้าน ออร์โธผู้สูงวัย และกลุ่มโรคเมตาบอลิก

อายุรแพทย์โรคเลือด OPD PrEP clinic

อายุรแพทย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ หู คอ จมูก ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าและซื้อสะโพกเทียม

อายุรแพทย์โรคไต

Powered by MakeWebEasy.com