sunday

sunday

Guest

  จ่ายเงินผ่านแอพหมอกทม. (52 views)

20 Mar 2023 09:47

วิธีจ่ายเงินผ่านแอพหมอกทม.จะต้องทำอย่างไรบ้าง

sunday

sunday

Guest

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Admin

20 Mar 2023 13:10 #1

การชำระค่าบริการผ่านแอพ หมอ กทม. สามารถ ชำระได้เมื่อ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการทำหัตถการต่างๆ เช่น การล้างแผล การทำกายภาพ การฝังเข็ม แล้วจะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้เราสามารถชำระได้

ถ้าเป็นค่ายา ต้องนำใบสั่งยาที่แพทย์สั่งไปยื่นที่ ห้องจ่ายยา เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อน จึงจะสามารถชำระเงินได้ครับ

โดยกดปุ่ม ตามรูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Please fill in your result.
Powered by MakeWebEasy.com