น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน


ค่านิยม

R : Respect รักองค์กร ให้เกียรติ

P : Prompt พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

P : Professional บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ