น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ตารางการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

หมายเหตุ      :

รับบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

   
Download สามารถดาวโหลดตารางการให้บริการได้ที่นี่
   
ผู้ป่วยทำแผล  
  ในเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
  นอกเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.00-11.45 น.
   
เอกสารประกอบ  
  ผู้ใช้บริการต้องนำบัตรประชาชนมาติดต่อด้วยทุกครั้ง
   
ขั้นตอน  
  1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร
  2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดันที่ เคาร์เตอร์พยาบาล
  3.รอพบแพทย์
  4.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
  5.ติดต่อห้องรับเงินทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  6.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา
  7.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา
   
ดาวโหลด  
  แบบฟอร์ม กรอกประวัติ กรณีเป็นผู้ป่วยใหม่
  แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนหลักฐานในเวชระเบียน
 

 

 

แบบฟอร์ม ขอข้อมูลและสถิติ(สำหรับเจ้าหน้าที่) (24/5/59)