ประวัติ รพร.

รพร.

               เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ, พระศาสนา, และพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ถือเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง พระราชพิพัฒน์โกศลเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป นายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯ พณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาทิ
1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง            5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
2 .อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง              6. อาคารร้านค้า
3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง          7.อาคารห้องดับจิตร
4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง

ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และสมทบโดยกรุงเทพมหานคตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า “พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง” เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542

Accessibility