สถิติของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สถิติของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

1.สถิติจำนวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2558

เดือนตุลาคม 2557 ผู้ป่วยนอก 26,587 ราย ผู้ป่วยใน 862 ราย

เดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้ป่วยนอก 25,747 ราย ผู้ป่วยใน 781 ราย

รายละเอียด คลิกที่นี่

2.สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ดาวโหลดได้ที่นี่


Accessibility