ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอน
  1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งตรวจ
  2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน
  3.ติดต่อพยาบาลที่เคาร์เตอร์พยาบาลเพื่อซักประวัติ
  4.รอพบแพทย์
  5.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
  6.ติดต่อห้องรับเงิน เพื่อชำระเงิน
  7.ยื่นใบนำทาง และใบเสร็จที่ห้องยา ช่อง 11 เพื่อตรวจสอบยา
  7.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา
  8.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Accessibility