ติดต่อเรา

แผนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 0-2421-2222, 0-2444-0163, 0-2444-0138 โทรสาร 0-2444-2772

ติดต่อ Webmaster : webadminrachapiphat@ratchaphiphathosp.go.th

 


Accessibility