ผู้สนใจสามารถขอรับฟรี ยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ Bryonia alba 200C

ผู้สนใจสามารถขอรับฟรี ยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ Bryonia alba 200C

เสริมภูมิคุ้มกัน ยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ Bryonia alba 200C
ผู้สนใจติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับได้ฟรี
📌รับได้ที่ คลินิกแพทย์ทางเลือก อาคารอายุบวร รพ.ราชพิพัฒน์
☎ โทรศัพท์เพื่อนัดหมายรับยา ได้ที่ 063-547-3670 ในวันและเวลาราชการ
***เด็ก 1-5 ขวบ กินวันละ1/2ฝา,ผู้ใหญ่ครั้งละ1ฝา
***กินก่อนนอน ก่อนจะกิน ให้กระแทกขวด ด้วยฝ่ามือ10ครั้ง เผื่อให้โมเลกุลในน้ำแตกตัว แล้วค่อยทาน ให้กลั้วปากก่อนกลืนประมาญ 1 นาที
***ห้ามวางใกล้เครื่องอิเลคโทรนิคส์,เครื่องไฟฟ้า,ความร้อน,แสงอาทิตย์,ห้ามเข้าตู้เย็น,ตัวยาห้ามสัมผัสถูกโลหะ


Accessibility