สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง

18 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โดยท่านพลเอกเจษฏา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้แทนมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีนพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ ๗๑ อาคารภูมิพิพัฒน์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโรงพยาบาลฯและบุคลากรทางการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงพระเมตตาที่มีต่อผู้ป่วยทุกคน


Accessibility