ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

17 พฤษภาคม 2564 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย คณะทำงานโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) เพื่อพร้อมรับในการดูแลผู้ป่วย covid – 19


Accessibility