รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา8.00-16.00น.)


Accessibility