เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 2.จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2564


Accessibility