Category Archives: ข่าวสาร และกิจกรรม


ผู้สนใจสามารถขอรับฟรี ยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ Bryonia alba 200C

เสริมภูมิคุ้มกัน ยาตำรับโฮมีโอพาธีย์ Bryonia alba 200C
ผู้สนใจติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อขอรับได้ฟรี
📌รับได้ที่ คลินิกแพทย์ทางเลือก อาคารอายุบวร รพ.ราชพิพัฒน์
☎ โทรศัพท์เพื่อนัดหมายรับยา ได้ที่ 063-547-3670 ในวันและเวลาราชการ
***เด็ก 1-5 ขวบ กินวันละ1/2ฝา,ผู้ใหญ่ครั้งละ1ฝา
***กินก่อนนอน ก่อนจะกิน ให้กระแทกขวด ด้วยฝ่ามือ10ครั้ง เผื่อให้โมเลกุลในน้ำแตกตัว แล้วค่อยทาน ให้กลั้วปากก่อนกลืนประมาญ 1 นาที
***ห้ามวางใกล้เครื่องอิเลคโทรนิคส์,เครื่องไฟฟ้า,ความร้อน,แสงอาทิตย์,ห้ามเข้าตู้เย็น,ตัวยาห้ามสัมผัสถูกโลหะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของกรุงเทพมหานคร

19 พฤษภาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของกรุงเทพมหานคร ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม​ วัดศรีสุดารามวรวิหาร​ เขตบางกอกน้อย​ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว​ เบื้องต้นมีจำนวน​เตียงสนาม​ 200 เตียง​ แยกเป็นชาย​ 100​ คน​ หญิง​ 100​ คน​ โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์​จัดบุคลากรทางการแพทย์​หมุนเวียนดูแลผู้ป่วย​ และถือเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร​ เปิดให้บริการภายในวัด​และมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ​ มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล​ เช่น​ ระบบบำบัดน้ำเสีย​ การจัดการขยะ​ เป็นต้น​ โดยจะเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่บ่ายนี้เป็นต้นไป


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง

18 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โดยท่านพลเอกเจษฏา ศรีสุภาพ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้แทนมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีนพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ ๗๑ อาคารภูมิพิพัฒน์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโรงพยาบาลฯและบุคลากรทางการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงพระเมตตาที่มีต่อผู้ป่วยทุกคน


ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์)

17 พฤษภาคม 2564 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย คณะทำงานโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) เพื่อพร้อมรับในการดูแลผู้ป่วย covid – 19


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามแก่โรงพยาบาล 19 แห่ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในพิธีรับมอบเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI พระราชทาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง จะนำเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย และนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไป


เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด-เสื่อมสภาพ

ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ 1/2563
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด-เสื่อมสภาพ จำนวน169 รายการ
ตามเอกสารแนบ


การอบรมโครงการการประเมินภาวะโภชนาการ

24 ก.ค. 62 นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมการอบรมโครงการการประเมินภาวะโภชนาการในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชพิพัฒน์


ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัย

23 ก.ค. 62 นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณนัฐจิราพร แดงเอียด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมสันติวัน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Accessibility