การให้บริการ

ผู้ป่วยนอก

มีคลินิกที่เฉพาะทางที่โดดเด่นมากมาย เช่น คลินิกฝากครรภ์ คลินิกอายุกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง

ผู้ป่วยใน

มีหอผู้ป่วยสำหรับโรคเฉพาะทาง เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยชีวาภิบาล

คลินิกผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีผลงานโดดเด่นด้านผู้สูงอายุ โดยมีการันตีจาก รางวัลที่ได้รับมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ การดูแลผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการ สำนักการแพทย์

กิจกรรมในโรงพยาบาล

ข่าวสารและกิจกรรม / NEWS & EVENTS

โครงการอบรมฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่

(30 พ.ค. 62) นพ.ชัยยศ เด่นอ

Read More

กิจกรรม “วันพยาบาลสากล”

(13 พ.ค. 62) นพ.อรรถพล เกิด

Read More

จัดมหกรรมฝังเข็ม ครั้งที่ 12

(7 ก.พ. 62) โรงพยาบาลราชพ

Read More

แสดงความคิดเห็น

Accessibility