น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

:: หัวข้อนโยบาย ::
1
นโยบายคุณภาพ
2
นโยบายส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย
3
นโยบายสายใยรักแห่งครอบครัว
4
นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่