น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตำแหน่งงานมาใหม่ New!! 2/2/58

######################################

  • ประกาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ทั้งหมดจำนวน 20 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา
  • ลูกมือช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
  • พนักงานทั่วไป 7 อัตรา
  • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา
  • รายละเอียด

 

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558