น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

:: ประมวลภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ::
:: วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ::