น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 


 


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ เครื่องตรวจวินิจฉัย ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดคลิกที่นี่


รายละเีอียดและคุณลักษณะ เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงแบบประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคลิกที่นี่


คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง

บริการดูแลผู้ป่วยสูงวัย และผู้ป่วยประคับประคองแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปิดให้บริการแล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่


 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประชาชนมาด้วย (18 พ.ค.60)


ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยสามารถร่วมบริจาคได้
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.
และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


1 พ.ค. 2560 พร้อมแล้ว สำหรับ "โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 " ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 14 กรกฎาคม 2560 ผู้มีรายชื่อตรวจสุขภาพสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ บริเวณชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตามวันและเวลาได้เลยค่ะ


วันที่ 3 เมษายน 2560 นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “18 ปี โรงพยาบาลคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งเปิด “หอผู้ป่วยชีวาภิบาล Life Care Unit หรือ LCU.” และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


31 มีนาคม 2560 ขั้นตอนการรับบริการคลินิกประกันสังคม


 

 

 

 


 

 

 

หน้า 1 2 3

--------------------------------------------------------

สารอาหาร 5 อย่างลดความ
เสี่ยงมะเร็ง
ทำอย่างไร
ไม่ให้เป็นมะเร็ง
ล้างมืออย่างไร
ห่างไกลโรค?

กินทับทิม
บำรุงหัวใจ
ยับยั้งมะเร็ง