น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 


 


วันที่ 24 พ.ย. 2560 พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยภายในงานมีการมอบเข็มสัญลักษณ์ยุติความรุนแรง และพัดที่ระลึกให้กับประชาชนผู้สนใจ ณ บริเวณจุดตรวจผู้ป่วยนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ


24 พ.ย. 60 พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธรแสงอำนาจ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลต้นแบบคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แก่
- บุคคลต้นแบบด้านรับผิดชอบ : คุณสายทอง อาจวิเศษ
- บุคคลต้นแบบด้านโปร่งใส : พว.ปราณี กองคำ
- บุคคลต้นแบบด้านใส่ใจบริการ : คุณณธี มณีธนู
- บุคคลต้นแบบด้านเอื้ออาทร : คุณสมพร จูงศิริวัฒน์
ณ ห้องประชุมสันติวัน ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) คุณปราณี กองคำ พยาบาลวิชาชีพและคุณสมพร จูงศิริวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นตัวแทนรับบริจาครถนั่งสำหรับใช้ในผู้ป่วย จากคุณพวงทอง กลัดเพชร ทำบุญบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงขอขอบคุณ คุณพวงทองและครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2560) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก โดยได้รับเกียรติจากนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พญ.อรวรรณ เธียรไฝ่ดี นายแพทย์ชำนาญการ กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารและประชาชนร่วมเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเบาหวาน พร้อมรับของที่ระลึก และตรวจคัดกรองเบาหวานและเต้านมสำหรับสุภาพสตรี ฟรี!! สำหรับผู้รับบริการ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ #วันเบาหวานโลก


วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2560) คณะผู้บริหารโดย พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่คอยให้บริการผู้เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง


28 ต.ค. 60 นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้การต้อนรับและแนะนำภายในหอผู้ป่วยชีวาภิบาล (LCU) แก่คณะผู้เยี่ยมจาก Smile Home Clinic Saitama ประเทศญี่ปุ่น ณ หอผู้ป่วยชีวาภิบาล ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


วันนี้(26 ต.ค. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่รพ.ราชพิพัฒน์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร


12 ก.ย. 60 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และเจ้าหน้าที่รพ.ราชพิพัฒน์ เข้าร่วมพิธีและรับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โดยมีนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


8 กันยายน 2560 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีวิตทารกแรกเกิด (NCPR) ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยพญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นพ.สุธี กล่อมจิตเจริญ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ Workshop เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

 

 


หน้า 1 2 3

--------------------------------------------------------

สารอาหาร 5 อย่างลดความ
เสี่ยงมะเร็ง
ทำอย่างไร
ไม่ให้เป็นมะเร็ง
ล้างมืออย่างไร
ห่างไกลโรค?

กินทับทิม
บำรุงหัวใจ
ยับยั้งมะเร็ง