น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 


 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ อาคารตึก จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประกาศ สำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

- ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

- ตำแหน่งพี่เลี้ยง 1 อัตรา

รายละเอียดคลิก


ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 10 อัตรา ดังนี้

1. พยาบาลวิชาชีพ

2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

3.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.)

4.ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.)

รายละเอียด คลิกที่นี่


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมเครื่องวัดความดัน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2561 รายละเอียดคลิก


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้แสงเลเซอร์ สำหรับการรักษา ตามตำแหน่ง จุดฝังเข็ม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2561 รายละเอียดคลิก


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก


ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รายละเอียดคลิก


ขอเชิญสุภาพสตรีทุกท่าน รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสูตินรีเวชกรรม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา8.00 - 12.00


ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก


 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้รับการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


งานสานสัมพันธ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

"The mask of Love" 22 ธันวาคม 2560


22 ธ.ค. 2560 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560


14 ธ.ค. 60 นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการผู้สูงอายุ และคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ ชาลี วชิรศรีสุนทรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


วันนี้ (14 ธ.ค. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิออรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่รพ.ราชพิพัฒน์ เข้าร่วมกิจรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 45 ปี


วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) - งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ให้เกียรติเรียนเชิญโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยพญ.ธันยา ปิยะกูลชร นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี หัวหน้าศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และคณะพยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ให้กับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้น ของการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะช่วยลดการบาดเจ็บ พิการของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ


วันนี้ (7 ธ.ค. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน "โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง" ในรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากพล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


1 ธ.ค. 60 นพ.ธนกร จงเจษฎ์ และคุณปัญจพร หงสะมัต ตัวแทนจากคณะกรรมการการดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคองเข้ารับรางวัล รางวัลที่3 การประกวดเรื่องเล่าจากใจ เรื่อง "พ่อหนูอยู่ไหน" โดย พว.เกตุแก้ว นิลยานและรางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์ "การดูและผู้ป่วยแบบ Palliative Care" ในงานSiriraj Palliative Care Day 2017 รพ.ศิริราช


วันนี้ ( 4 ธ.ค. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และประชาชนโดยรอบ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน้าอาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


วันนี้ ( 4 ธ.ค. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมชมการแสดงจากสมาชิกชมรม ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์์


1 ธ.ค.60 ภาพบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสำนักการแพทย์
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


วันนี้ (1 ธันวาคม 2560)โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใน #วันเอดส์โลก โดยมีพญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจ และห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง


1 ธ.ค. 60 นพ.ธนกร จงเจษฎ์ และคุณปัญจพร หงสะมัต ตัวแทนจากคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เข้ารับรางวัลรางวัลที่3 การประกวดเรื่องเล่าจากใจ เรื่อง "พ่อหนูอยู่ไหน" โดย พว.เกตุแก้ว นิลยานและรางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์ "การดูและผู้ป่วยแบบ Palliative Care" ในงานSiriraj Palliative Care Day 2017 รพ.ศิริราช


วันนี้ (30 พ.ย. 60) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้การต้อนรับพระเทพประสิทธิมนต์และ Mr.Hayato Nakamura ที่ปรึกษาคณะรัฐบาล จ. อาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ และการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ


 

(29 พ.ย. 60) เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับกีฬาสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประจำปี 2560 โดยมีพญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์ จากคณะผู้บริหารและตัวแทนสี


 

 

 

 


หน้า 1 2 3

--------------------------------------------------------

สารอาหาร 5 อย่างลดความ
เสี่ยงมะเร็ง
ทำอย่างไร
ไม่ให้เป็นมะเร็ง
ล้างมืออย่างไร
ห่างไกลโรค?

กินทับทิม
บำรุงหัวใจ
ยับยั้งมะเร็ง