น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ประวัติ รพร.
เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539
นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนัก
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ, พระศาสนา,
และพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ถือเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง พระราชพิพัฒน์โกศล
เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน
พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป นายเติม นางจ่าง พรมจีน
พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่
ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯ
พณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาท

1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง            5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
2 .อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง              6. อาคารร้านค้า

3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง          7.อาคารห้องดับจิตร
4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง
ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น
ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้ินค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และสมทบโดยกรุงเทพมหานคร
ตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า
    "พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง"
เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542