น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

แผนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2421-2222, 0-2444-0163, 0-2444-0138 โทรสาร 0-2444-3475
ติดต่อ Webmaster : webadminrachapiphat@ratchaphiphathosp.go.th

                        ปอ.91 เส้นทางที่รถวิ่ง สนามหลวง - หมู่บ้านเศรษฐกิจ
                        165     เส้นทางที่รถวิ่ง เทนโนโลยีปิ่นมณฑล - เขตบางกอกใหญ่
                        91ก     เส้นทางที่รถวิ่ง สนามหลวง 2 - เขตบางกอกใหญ่