น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ประกาศราคากลางยา ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
วันที่
 
   
ต.ค.-ธ.ค.61 ประกาศราคากลางด้านยา ต.ค.61 - ธ.ค.61
มิถุนายน61 ประกาศราคากลางด้านยา เม.ย. - มิ.ย.61
18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางด้านยา ม.ค. - เม.ย. 61
26 ก.พ.61 ประกาศราคากลางด้านยา ม.ค. - ก.พ. 61
9 พ.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 9 พ.ย.60
8 พ.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 8 พ.ย.60
6 พ.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 6 พ.ย.60
2 พ.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 2 พ.ย.60
1 พ.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 1 พ.ย.60
31 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 31 ต.ค.60
30 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 30 ต.ค.60
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 27 ต.ค.60
25 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 25 ต.ค.60
24 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 24 ต.ค.60
20 ต.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 20 ต.ค.60
14 ก.ย.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 14 ก.ย.60
7 ส.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 7 ส.ค.60
4 ส.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 4 ส.ค.60
2 ส.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 2 ส.ค.60
1 ส.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 1 ส.ค.60
31 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 31 ก.ค. 60
25 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 25 ก.ค. 60
20 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 20 ก.ค. 60
18 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 18 ก.ค. 60
17 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 17 ก.ค. 60
14 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 14 ก.ค. 60
13 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 13 ก.ค. 60 ครั้งที่ 2
13 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 13 ก.ค.60
12 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 12 ก.ค.60
11 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 11 ก.ค.60
6 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 6 ก.ค.60
4 ก.ค.60 ประกาศราคากลางด้านยา วันที่ 4 ก.ค.60